Müqəddəs Kitab bütün zamanların ən çox satılan kitabıdır. 2000-dən çox dilə tərcümə edilmişdir. Bura daxildir, Tövrat, Zəbur, Peyğəmbərlər və Incil.

1500 ildən çox 40 yazıçı tərəfindən yazılmışdır, lakin onun satınalma mesajı hamısında ardıcıl olaraq qalır. Müqəddəs, ədalətli və dəyişməz Allah bəşəriyyətə mərhəmət etdi və Məsihin gəlib bizi günahlarımızdan xilas edəcəyinə söz verdi.Məsih yüzlərlə peyğəmbərliyi yerinə yetirdi və Allahla əlaqəmizi bərpa edə biləcək yeganə günahsız qurban idi ki, biz Onunla əbədiyyətdə yaşaya bilək.